Tầm nhìn

Th422

Tầm nhìn

Hoàng Sắc
  • Xây dựng một thương hiệu Nhi Việt gần gũi, thân thiện, phát triển vì lợi ích công đồng , góp phần thay đổi bộ mặt ngành y tế Việt Nam.
  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dịch vụ hoàn hảo, lấy bệnh nhân là trung tâm.
  • Hình thành một chuỗi phòng khám chuyên khoa Nhi với đầy đủ các chuyên khoa hiện đại hàng đầu tại thành phố Hà nội và các tỉnh phía Bắc.
.
.
.
.