Gói khám

Khám tổng quát

Tại Phòng Khám Nhi Việt, chúng tôi không chỉ quan tâm đến những em bé HẠNH PHÚC, mà còn mở rộng vòng tay yêu thương đến những trẻ em khác. Nhằm cung cấp...

Xem chi tiết
Khám định kỳ

Trong quá trình phát triển của trẻ, một vài sự rối loạn phát triển và bệnh tật sẽ xuất hiện ở những lứa tuổi nhất định nên rất cần khám theo...

Xem chi tiết
Khám dinh dưỡng
Khám tâm bệnh

Trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ rất khó khăn trong giao tiếp, có khiếm khuyết đặc trưng về ngôn ngữ, thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Để thúc...

Xem chi tiết
Trang 1/11
.
.
.
.